pátek 24. dubna 2015

Průběh svatebního dne krok za krokem

Ráno v den svatby se v domě ženicha a nevěsty schází rodina, příbuzní a přátelé. Kontrolují se potřebné doklady a snubní prsteny. Ženich obstará kytici a nevěsta se obléká do svatebních šatů, přičemž ženich by ji neměl spatřit dříve než na samotném obřadu. Jakmile jsou dozdobena auta, vypraví se ženich se svědkem pro nevěstu a hosty.

Svatební obřad na úřadě – průběh

Svatebčané se shromáždí v předsálí a čekají na začátek průvodu. Snoubenci jsou poučeni o průběhu obřadu a ženich odevzdá snubní prsteny. Matrikářka zaznamená osobní údaje o snoubencích a svědcích. 

Jako první vstupuje do obřadní síně ženich s matkou, následováni rodinou, příbuznými a dalšími hosty. Celý průvod uzavírá nevěsta s otcem. Někdy připadá v úvahu i druhá alternativa, kdy ženich s nevěstou vstupují do obřadní síně současně. Nevěsta kráčí vždy po ženichově pravici.

Fascinující zlaté snubní prsteny jsou k dostání jak ve variantě se zirkony, tak i brilianty.

Hosté se posadí do křesel a ženich s nevěstou stanou před svatebním oltářem. Oddávající pronese svatební řeč, otáže se novomanželů, zda vstupují do manželství dobrovolně a vyzve je k výměně snubních prstýnků. 

Ženich navléká snubní prstýnek jako první, a to na levý prsteníček nevěsty. Po výměně snubních prstenů následuje první novomanželský polibek. Nevěsta spolu s ženichem podepíší svatební protokol a přijímají svatební blahopřání, nejprve od oddávajícího, poté od všudypřítomných hostů. Může proběhnout i slavnostní přípitek. Ze svatební síně odchází obvykle jako první novomanželé. V průběhu celého svatebního dne se samozřejmě pořizují svatební fotografie.

Svatební obřad v kostele - průběh  

Průběh svatebního obřadu v kostele se liší v závislosti na konkrétní církvi a jejích zvycích a pravidlech.

Evangelická církev – farář čekající před portálem zavede snoubence spolu se svatebčany dovnitř kostela. Čelo svatebního průvodu zaujímá kněz, nikoli snoubenci nebo ženich.

Katolická církev – farář očekává svatební průvod až před oltářem. Obřad je zahájen bohoslužbou předčítáním pasáží z Písma svatého. Kněz promlouvá ke snoubencům a předříkává manželský slib. Po dokončení svatebního slibu si snoubenci vymění snubní prsteny a začne závěrečná modlitba za novomanžele. Kněz ještě na závěr požehná novomanželům, následuje zpěv a blahopřání. Novomanželé a svědci podepisují svatební listinu.


Velmi oblíbené jsou svatby na zámku, na snímku je zámek Hluboká nad Vltavou. (Monudet, Hluboká nad Vltavou, cc-by)

Recepce

Po ukončení svatebního obřadu jsou zahájeny svatební oslavy, na kterých se připíjí štěstí novomanželskému svazku, seznamují se svatební hosté a vyměňují se svatební dary.

Průběh svatební hostiny

Novomanželé, rodina, příbuzní a hosté se přesunou do restaurace na svatební hostinu. V čele stolu sedí novomanželé, vedle nevěsty sedí otec ženicha, vedle ženicha matka nevěsty. Naproti nevěstě sedí její otec, naproti ženichovi jeho matka. Vedle ní sedí oba svědkové. Další rozsazení je libovolné a hosté si mohou svá místa vybrat. Je však lepší, když manželské páry sedí odděleně, podpoří se tak neformální konverzace.
Venkovní svatby (outside wedding) známe především z filmů z USA, ale tato móda už dorazila i k nám. (Fawke, svatba, cc-by)

Svatební proslov

Svatební proslov pronese otec nevěsty, a to zpravidla hned při usazení všech hostů před hlavním chodem, kdy probíhá přípitek. Pokud je na svatební hostinu pozván duchovní (kněz), pronese řeč on.

Svatební tanec

Svatební tanec podle bývalých zvyklostí zahajovali novomanželé valčíkem. Nejsou však dány přesná pravidla, důležité je, aby se všichni dobře bavili a seznamovali s ostatními.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Chcete se na něco zeptat nebo se podělit o své zkušenosti? Neváhejte a pište do komentářů!